Diensten

Enneagramtest, welke van de negen bent u?

In bepaalde omstandigheden kunnen we aspecten van elk van de negen Enneagramtypen in onszelf herkennen. De zoektocht naar een type gaat dan ook vooral om de vraag welk perspectief we het meest in onszelf herkennen. De Enneagramtest biedt u de mogelijkheid om via deze uitvoerige test niet alleen uw Enneagramtype te duiden, ook de spreiding die u heeft op de andere 8 typen wordt zichtbaar. De test kunt u zelf (thuis) invullen, het bijbehorende gesprek duurt circa 90 min.

Metaprofiel analyse, een zelfdenkend programma.

Het metaprofiel is een professioneel instrument voor advisering, coaching, outplacement, teambuilding, conflicthantering en marketing. Dit computerprogramma meet zelfstandig uw denkstijl, handig wanneer u uzelf wel eens op 'spoorvorming' in uw denken betrapt! Ook in het werken met groepen en teams is het metaprofiel een meer dan bruikbaar instrument!

Schaduwmanagement, 'meelopen' met de manager.

Schaduwmanagement is bedoeld voor leidinggevenden en managers. Het verschil tussen een gesprek en schaduwmanagement is dat dit laatste een objectief beeld geeft over hoe u functioneert in de praktijk. Door schaduwmanagement heeft u de mogelijkheid (direct) feedback te krijgen op momenten uit uw dagelijkse praktijk die u zelf kiest. U laat niet alleen zien dat u bereidt bent tot leren, u stelt uzelf tot voorbeeld van uw team. Door zelf coaching te 'accepteren', wordt meer van u geaccepteerd door uw teamleden. Schaduwmanagement kan met of zonder rapportage.

Koersonderzoek, het loopbaanadviestraject .

De structuur van het koersonderzoek is een vaste volgorde van verleden, heden naar de toekomst in zes gesprekken. Met het doel uw kwaliteiten te duiden om uw mogelijkheden tot kiezen in uw loopbaan te verruimen. Tijdens het traject worden opdrachten gegeven die alleen voor uzelf bedoeld zijn. De loopbaanadviseur krijgt van u de mogelijkheid tot inzage in uw opdrachten. Een afrondende rapportage wordt met u persoonlijk afgestemd alvorens deze naar een eventuele opdrachtgever kan. Met dit traject gaat u echt de diepte in voor wat betreft uw persoonlijke ontwikkeling, het rendement is veel groter dan vaak wordt verwacht.

NLP-coaching, training & advisering.

NLP betekent "Neuro-Linguïstisch Programmeren". Onze master NLP-ers zijn in staat tot een scala van trainings- en adviesmogelijkheden aan teams, groepen of individuele cliënten op het gebied van samenwerking.Schroom niet de mogelijkheden van uw zintuigen te benutten en zie, hoor en voel hoe u uw zaken anders kunt oplossen dan u gewend bent. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen, just click the e-mail button!